Size: 7" x 9" for a 6" x 4" photo

Milagro frame horizontal

$65.00Price